5G物联网房屋智能锁管理-天网互联科技(深圳)有限公司

  • 5G物联网房屋智能锁管理——私有云版

    私有云版:5G物联网房屋智能锁管理解决方案中所有软件平台可以独立部署至用户所提供的云服务器或本地服务器中。部署完成后用户无需再做二次开发即可直接使用,同时所部署的物联网设备平台(pa……

    2022-01-19 4,779

  • 5G物联网房屋智能锁管理——公有云版

    公有云版:5G物联网房屋智能锁管理解决方案中所有软件平台均以在天网云平台中,用户通过电脑端和手机端可以直接访问使用,无需再投入人力物力做软件平台的开发维护。同时天网云平台中的物联网……

    2022-01-19 4,755

               

关于我们

               

新闻资讯

               

产品中心

0755-86562445                

周一至周六 08:30~18:30