nb-iot智能门锁

管理端与用户端手机APP和微信小程序

2017-04-19 天网互联科技 9,324

微信小程序管理端

管理端与用户端手机APP和微信小程序插图

微信小程序用户端

管理端与用户端手机APP和微信小程序插图1

管理端APP 是为门锁管理者提供的一套完整的手机端管理软件,该APP包含安卓端与IOS 端。用户可以通过安智市场或IOS 商店进行下载使用。用户可以在APP上进行锁相关设置、绑定门锁、开锁、查看开门记录、管理成员、审批临时开锁权限、解绑门锁等操作。

管理端与用户端手机APP和微信小程序插图2

               

关于我们

               

新闻资讯

               

产品中心

0755-86562445                

周一至周六 08:30~18:30